Vyberám si Unieltech

Odbornosť

Sme profesionáli vyriešime akykoľvek problém elektroinštalácie. Máme viac ako 12 ročnu skúsenost s elektroinštaláciami.

Dostupnosť

Sme tu pre Vás! Vždy sa Nám dovoláte. Stačí Nam stručny popis poruchy a sme pripravený riešit Váš problém.

Lokalita

Pôsobíme v oblasti Zvolen a okolie preto sme schopný riešit závady do 1 hodiny od nahlásenia.

Cena prác

O prácu nemáme núdzu a preto dostanete to najlepšie za prijateľné ceny.

Elektroinštalačný materiál

Našim klietom poskytujeme elektroinštalačný materiál za Naše nákupne ceny ciže pultová cena -25% zľava.

Technická podpora

Poskytujeme odborné poradenstvo, návrh elektroinštalácie na kľúč podľa požiadaviek klienta. Ušetrime Vám peniaze nie vždy to najdrahšie je najlepšie.

Unieltech

o Nás

Firma Unieltech vznikla v Auguste roku 2010.
Vlastníme osvedčenia a oprávnenia k podnikateľskej činnosti podla §47 ods.2 v spojení s §66b zákona č.455/1991 Zb.

Hlavnou činnosťou firmy Unieltech je poskytovanie služieb v oblasti elektrotechniky. Zameriavame sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie malého až stredného charakteru.

Pre poskytovanie serióznych a kvalitných služieb, disponujeme následnými osvedčeniami a oprávneniami:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§21 vyhlášky 718/2002 Z.z

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§16 zákona NRSR 124/2006 Z.z – §22 Samostatný elektrotechnik.

Certifikát IES-certifikačný stupeň E/SK/B/I/bbb/27518b.

Certifikát Plena Voice Alarm System (Projektovanie,návrh,inštalácia,servis).

Oprávnenie kontroly EPS BOSCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002.

Oprávnenie inštalácie a opravy EPS BOCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002.

Osvedčenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa §9 pism a) vyhl.č 374/1990.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z vydané v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z §23– Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu.


Fakturačné údaje

Unieltech
  • Tomáš Hochštein Unieltech
  • IČO: 45672334
  • DIČ: 1079060444
  • Čislo živnostenského registra: 670-20064
  • Účet: SK18 0900 0000 0004 0299 1126

Kontaktné údaje

Unieltech
  • Tomáš Hochštein Unieltech
  • Telefon: 0944 259 159
  • E-mail: unieltech@gmail.com
  • Web: www.unieltech.sk
  • Facebook: Unieltech - Elektroinštalácie

Niečo o nás

Unieltech