Unieltech Blog

Admin / 13 November 2018 / Riešenie porúch elektroinštalácii

Unieltech Havarijna služba pre Byty a Domy

Nečakajte kým Vás zaskočí porucha budte pripravený a ušetrite nemalé peniaze 50 Eur a vyžšie za opravu.

Unieltech Vám ponuka bezstarostný život, opravy sú realizované do 1 hodiny od nahlásenia poruchy. Skladom máme všetok potrebný materiál bohaté skúsenosti s opravami a možnými poruchami. Preto Vám opravu zabezpečíme v najkratšom možnom čase a to ZADARMO. Samozrejmosťou je záruka na opravy ako aj elektroinštalačný material 2 roky.

Aktivujte si Našu Havarijnú službu 15 Eur/rok platbou na Náš účet SLSP: SK18 0900 0000 0004 0299 1126 do Spravy vyplnte Vaše údaje:
Meno prizvisko:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Databázu aktualizujeme každý deň a službu budete mať aktívnu odo dňa zaplatenia.

Admin / 13 November 2018 / Udržba Rozvádzačov

Údržba elektoinštalácie - Bytových domových rozvádzačov.

Elektroinštalácia ako celok si pre svoje bezporuchové a bezpečné fungovanie vyžaduje servis resp. údržbu elektroinštalácie ktorú smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník Elektrotechnik.

Vykonavanie tákejto údržby je predpísané každe dva roky. Srdcom tejto elektroinštalácie je elektrický rozvádzač v ktorom sú umiestnené ochranné prvky Ističe, Poistky, Prúdové Chrániče ktoré Vám zaručuju bezpečnosť za predpokladu že sa táto údržba vykonáva. V prípade že ste udržbu nevykonávali už dlhšiu dobu môže to mať vpliv na funkčnosť a bezpečnosť celej elektroinštalácie. Nastane poruchový stav pri ktorom sa Vám poškodí elektrický spotrebič hlavne elektronika: počítač, televízor. Stretli sme sa aj s poruchami pri ktorých sa dostala elektrika na plech od práčky dvere od chladničky a pod. Nevahajte a nechajte si spraviť údržbu tohto zariadenia Našími odborníkmi s dlhoročnými skusenostami. Nepodceňujte tieto riziká nestoji to skoro nič. U nás len 10 Eur.

Admin / 13 November 2018 / Úsporné svietenie

Ušetrite za elektrickú energiu

Doprajte si toľko svetla koľko potrebujete, Nami dodávané úsporne žiarovky sú vysokej kvality a prevedenia a hlave majú dlhú životnosť. Ročne ušetríte aj 50 Eur cena za svietenie je 6x nižšia ako pri klasických žiarovkach.

Cena výmeny je u Nás 15 Eur za celý byt alebo dom.

Admin / 15 November 2018 / Termovízne merania

Termovízne merania

Firma Unieltech elektroinštalácie Vám ponúka profesionálne merania kvalitnou termovíziou od renomovaného výrobcu FLIR len za 10 Eur. Počas merania Vám vytvoríme temofotky (0,50 Eur/ks) alebo termovideo (1,20 Eur/30s) v rozlíšení VGA. Termomeraním vime spolahlivo určiť poruchy na elektroinštalácii.Taktiež vieme zistiť tepelné prestupy a identifikovať miesta kde Vám uniká teplo.

Admin / 15 November 2018 / Revízie elektroinštalácii

Revízia elektroinštalácie

Elektroinštalácia je zariadenie ktoré vyžaduje údržbu a servis. Parametre elektroinštalácie sa časom menia preto treba robiť pravidelné kontroly meraním ktoré vykonáva elektrotechnik špecialista §24. Pri tomto meraní tzv. Revízi elektroinštalácie vieme spolahlivo určiť či je Vaša elektoinštalácia bezpečná a či parametre elektroinštalácie vyhovujú potrebným normam STN/EN. Po revízii Vám vyhotovíme revíznu správu v troch vyhotoveniach. V prípade že máte byt alebo dom poistený proti požiaru musíte takúto revíziu mať platnú. Revízia pre byt u Nás stojí 95 Eur s 5 Ročnou platnosťou.

Admin / 15 November 2018 / Údržba elektroinštalácie

Kompletná údržba elektoinštalácie - Byt / Dom / Chata / Prevádzka

Elektroinštalácia ako celok si pre svoje bezporuchové a bezpečné fungovanie vyžaduje servis resp. údržbu elektroinštalácie ktorú smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník Elektrotechnik.

Vykonavanie tákejto údržby je predpísané každe dva roky. Srdcom tejto elektroinštalácie je elektrický rozvádzač v ktorom sú umiestnené ochranné prvky Ističe, Poistky, Prúdové Chrániče ktoré Vám zaručuju bezpečnosť za predpokladu že sa táto údržba vykonáva. V prípade že ste udržbu nevykonávali už dlhšiu dobu môže to mať vpliv na funkčnosť a bezpečnosť celej elektroinštalácie. Nastane poruchový stav pri ktorom sa Vám poškodí elektrický spotrebič hlavne elektronika: počítač, televízor. Stretli sme sa aj s poruchami pri ktorých sa dostala elektrika na plech od práčky dvere od chladničky a pod. Nevahajte a nechajte si spraviť údržbu tohto zariadenia Našími odborníkmi s dlhoročnými skusenostami. Nepodceňujte tieto rizikám Firma Unieltech Vám ponúka kompletnú údržbu elektroinštalácie Vášho bytu, domu, chaty alebo prevádzky. Po údržbe budu parametre inštalácie rovnaké ako pri novej elektroinštalácii.

Cena kompletnej údržby pre BYT: 60 Eur , DOM: 100 Eur, CHATA: 80 Eur, Prevádzka: 120 Eur. V cene je zahrnutý drobný elektroinštalačný materiál.

Admin / 15 November 2018 / Ušetrite na teplej vode

Lacná teplá voda za tretinovú cenu!

Platíte veľa za teplú vodu? Máme pre Vás riešenie ako sa od teplej vody úplne odpojiť! A to forme minibojlera 20L s výkonom 2,2 KW. Bojler je zapojený na existujúci okruh teplej vody vo Vašom byte prívod teplej vody sa uzavre a bojler sa pripoji na Váš rozvod teplej vody. Bojler je zapojený cez časové relé s tlačítkovým spínačom aby sa voda nedohrievala stále ale len vtedy keď to potrebujete.

Šetríte nie len na teplej vode ale aj na objeme spotrebovanej vody. Pred sprchovaním stačí stisnuť vypínač a relé sa aktivuje na 15 minút čo je čas zohriatia vody v bojleri 20L na 60C to postačuje na 8 minút sprchovania. Náklad na ohrev vody je 0,10 Eur cena studenéj vody 0,002 Eur. Mesačne sú to 3 Eura za sprchovanie.
Cena komplet za systém ohrevu materiál a montáž je 950 Eur návratnosť 1,5 roka.

Admin / 15 November 2018 / Domace dorozumievacie zariadenia

Výmena domácich telefónov

Máte už opotrebovaný domáci telefón? Nefunguje Vám otváranie, zvonenie alebo slabo počujete? Náš technik Vám ho na počkanie vymení za nový. Zvýšte estetiku a celkový komfort vo Vašej domácnosti.

Výmena je u Nás len 55 Eur vrátane nového domáceho telefónu.

Admin / 13 November 2018 / Rekonštrukcia rozvádzačov

Výmena Bytových a domových rozvádzačov.

Elektrický rozvádzač je srdcom každej elektroinštalácie. Nachádzajú sa v ňom všetky ochranné prvky ako sú Ističe, Poistky, Prúdové chrániče, prepäťové ochrany a iné. Staré opotrebované ochranné prvky už často krát nespĺňajú svoj účel a pri poruche dochádza k ich zničeniu a poškodeniu elektrospotrebičov. Hlavne čiernej techniky ako sú počítače, televízory routre a iné.

Nečakajte kým príde porucha dajte si svoj rozvádzač vymeniť Našími profesionálmi a ušetríte sa problémov ktoré môžu v budúcnosti nastať. Zvýšte svoju bezpečnosť a estetiku vo Vašom byte či dome. Kompletná výmena je u Nás len 129 Eur vrátane materiálu.

Admin / 15 November 2018 / Hlavé istiace prvky

Výmena hlavných bytových a domových ističov.

Hlavné ističe sú základné istiace prvky od ktorích záleží funkčnosť celéj elektroinštalácie v byte alebo dome. Cez tento hlavný istič prúdi celkový elektrický prúd Vášho domu či bytu preto tieto ističe sa zahrievaju na vyžšie teploty ako ostatné podružné ističe. Po niekolkých rokoch už dosluhujú a vy sa možte stretnúť s problémom kedy takýto istič už nefunguje správne často Vám vyhadzuje elektriku. Stretli sme sa aj s prípadmi kedy sa takýto istič zahrieval na neuveritelných 125 C a hrozilo nebezpečenstvo požiaru. Nové ističe sú modernejšie presnejšie a ich prúdove vypinacie charakteristiky Vám zaručujú ochranu Vaších drahých spotrebičov.

Neváhajte s ich výmenou. U Nás je to na počkanie za 55 Eur vrátane materiálu.

Admin / 15 November 2018 / Elektrické zásuvky a vypínače

Výmena elektrických zásuviek a vypínačov

Elektrické zásuvky su zariadenia ktoré slúžia na odber elektrického prúdu. Tieto zásuvky rokmy korodujú a usadzuje sa v nich prach ktorí zvyšuje prechodový odpor a to spôsobí že sa takáto zásuvka začne hriať. Postupne sa uvolnujú aj elektrické spoje vodičov kde dochádza k horeniu v ich vnútri. Hrozí nebezpečenstvo požiaru a nebezpečenstvo vzniku poruchy ktorá zapričiní prerušenie vodiča PEN a následnému prestupu elektriky na kryty spotrebičov ako sú dvere od chladničky, práčky a iné kovové časti spotrebičov. Stretli sme sa aj s prípadom kde sa fáza dostala aj na vaňu nakoľko tá nebola správne uzemnená. Prehrievajú sa aj spotrebiče zapojené v zásuvke a dochádza k ich zničeniu.

Nepodcenujte toto riziko nakoľko výmena zásuvky u Nás stojí len 20 Eur a výmena vypínača len 15 Eur.

Admin / 15 November 2018 / Senzorové svietenie

Senzorové svietidlá

Firma unieltech Vám ponúka rekonštrukciu spoločného osvetlenia pri ktorej sa vymenia svietidlá za senzorové. Takouto rekonštrukciou sa znížia náklady na osvetlenie spoločných priestorov, zvyšuje sa komfort a estetika vo vchode. Nami dodávané svietidlá sú vysokej kvality, prevedenia a dlhej životnosti.

Neváhajte Nás kontaktovať promtne Vám vystavíme cenovú ponuku.

Admin / 15 November 2018 / Ochrana pred bleskom

Bleskozvodová sústava

Je zariadenie ktorého úloha je bezpečne zviesť elektrické napätie resp. elektrický prúd do zeme. Skladá sa z troch častí základový zemnič s bleskozvodovou sústavou na streche, ochrana prepätovými ochranami v rozvádzači a predlžvačkami s prepätovou ochranou.

Pri inštalácii tejto bleskozvodovej sústavy dbáme nie len na ich kvalitné a bezchybné prevedenie ale aj na estetiku.

Admin / 15 November 2018 / Rozvod slaboprúdu

Štrukturovaná kabeláž

Ponúkame Vám inštaláciu počítačových sieti LAN káblami FTP, rozvod slaboprúdu TV koaxami a aj rozvod tvorený optickými káblami ukončených zásuvkou TV/ Koax/ Optika. Montáž a zapojenie dátových rozvádzačov RACK podľa požiadaviek klienta.

Ponúkame aj pripojenie na internet, a televíziu

Admin / 15 November 2018 / Dorozumievacie zariadenia DDZ

Audio / Video vrátniky

Ponúkame Vám inštaláciu a dodávku systémov DDZ nie len na dom ale aj pre bytové komplexy od renomovaných výrobcov Tesla, BPT, EasyDoor a iných. Systém Vám nakonfigurujeme presne tak ako i budete želať. Interkomové hovory, čipovanie kľúčov, rozširenie o dátovú jednotku.

Staré systémy DDZ zariadení už dožívaju majú vysokú poruchovosť často krát nepočuť nefunguje zámok či vyzvánanie. Novým systémom DDZ si môžete zvýšiť komfort svojho bývania.

Admin / 15 November 2018 / EZS - Elektronický zabezpečovací systém

EZS - Pre Váš Byt, Dom, Chatu, Prevádzku

EZS - Eletronický zabezpečovací systém Vám spolahlivo ochráni Váš majetok. Inštalujeme všetky typy zabezpečovacých systémov. Firma Unieltech je držitelom Licencie na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Nechajte si u Nás vypracovať cenovú ponuku

Admin / 16 November 2018 / Kamerové systémy

CCTV - Kamerový systém

CCTV kamerový systém slúži na monitorovanie osob a chráneného pristoru. Naše kamerové systémy ktoré dodávame sú vysokej kvality a dlhej životnosti. Pri inštalácii kamerového systému dbáme na kvalitné bezchybné a prevedenie. Kamerový systém Vám nakonfigurujeme podľa Vaších predstáv nastavíme Vám monitoring prístupy priamo z Vašho mobilného telefónu. Výhodou takéhoto systému je možnosť vytvárania video záznamu cca 1 Mesiac. Cez mobil si viete vytvárať fotky, videá a konfigurovať celý systém. Moderné kamery sú vybavené nočním videním prisvietenim IR. Personál ako aj Vás podrobne zaškolíme.

Firma Unieltech je držitelom licencie - na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.

Admin / 15 November 2018 / Elektroinštalácie do 1000V

Nová Elektroinštalácia

Staré elektroinštalácie sú vyhotovené hliníkovými káblami vlastnosť tohto kovu spôsobuje že sa kontakty na svorkach, ističoch zásuvkach a vypinačoch postupne uvolňujú čo má za následok vysoký prechodový odpor a vedie to k následnej poruche elektroinštalácie. Preto je nutná pravidelná údržba takejto elektroinštalácie. Takáto elektroinštalácia je vyhotovená v starej sústave TNC. Pri novéj elektroinštalácii sú použité medené káble CYKY a sústava je vyhotovená už v novej sústave TNS (separé) kde je funkcia vodiču PEN rozdelená na pracovnú (N) a ochrannú (PE) funkciu. V tejto novej sústave je možné použiť viaceré ochranné prvky a to prúdové chrániče ktoré Vás chráni pred priamim dotykom živých častí elektroinštalácie ako aj prepäťové ochrany.

Sme profesionáli a Naše elektroinštalácie sú vždy kvalitne vyhotovené a navrhnuté do najmenších detailov. Prísne dbáme na dodržiavanie noriem STN.

Admin / 16 November 2018 / Rekonštrukcia spoločných priestorov.

Rekonštrukcia elektrických stupačkových rozvodov.

Staré stupačkové elektro-rozvody sú vyhotovené v sústave TNC použité sú hlinikové káble a preto majú vysokú poruchovosť. Vlastnosť hlinikových káblov je že sa uvolnujú na kontaktoch čo vedie k vysokému prechodovému odporu a následne k poruche. Návrh a dimenzácia elektro-stupačkových rozvodov bola vykonaná niekedy pred 20 rokmi a často krát ich kapacita nestačí na požiadavky nových moderných elektroinštalácii. V súčasnej dobe je už požiadavka na odber väčšieho výkonu nakoľko každý má už doma kanvicu, mikrovlnku,elektrickú rúru, práčku, umývačku riadu a pod. To sú všetko spotrebiče ktoré majú požiadavky na vysoký výkon preto sa Vám stáva že zapnete dva výkonové spotrebiče naraz a vyhodí Vám istič.

Rekonštrukciu elektro-stupačkových rozvodov treba brať ako dlhodobú investíciu kde sa pri dimenzácii rozvodov počíta s týmto navýšenim inštalovaného prikonu. Naviac pri rekonštrukcii je možné sústavu rozdelovať na TNC-S a použiť tak viaceré ochranné prvky ako je ochrana pred dotykom živých častí Prúdový chránič ako aj Prepätovú ochranu.

Admin / 16 November 2018 / Nárezové stroje

Opravy a servis nárezových strojov

Narezové stoje sú zariadenia ktoré krájajú salámy a syry vo veľkom množstve, uľahčujú pracovníkom prácu a zvyšujú efektivitu prevádzky. Tieto stroje najmä automatizované nárezové stroje treba pravidelne servisovať čím sa vyhnneme možným poruchám ktoré pri objemoch krájania a nepretržitej prevádzky 12 hodín denne sú uplne bežné. Krájacie kotúče sa zatupujú a pre ich dlhodobú životnosť sa musia pravidelne prebrusovať špeciálnym brúsnym zariadením.

Ponúkame Vám profesionálne servisovanie ručných ako aj plne automatizovaných nárezových strojov. Servisujeme všetky typy a značky profesionálnych nárezových strojov. S.A.M, Braher, Bizzerba, Graef a dalšie.