templatemo header
templatemo header
facebook
instagram
Hodinový manžel
Všetko zariadi...

Potrebujete pomoc ? Zastihla Vás situácia s ktorou si neviete poradiť ? Máme pre Vás riešenie, ponúkame Vám služby nášho hodinového manžela, zručného remeselníka ktorý Vám nikdy nepovie nie!

OBJEDNÁVKA HODINOVÉHO MANŽELA +
Hodinový manžel + , Hodinový manžel ++ :

Pomocou SMS na číslo 0944259159 v tvare MENO, ADRESA, MOBIL, E-MAIL, (TYP služby: Hodinový manžel + , Hodinový manžel ++) na Váš e-mail príde faktúra, služba bude aktívna odo dňa úhrady.

Klienti ktorí majú uhradený poplatok HODINOVÉHO MANŽELA + 5,00€ alebo HODINOVÉHO MANŽELA ++ 8,00 € / mesačne, majú zvýhodnenú hodinovú sadzbu o sumu -5 € / hod, doprava hodinového manžela a materialu 1 € / km , telefonická podpora 24h / denne.


Služba HODINOVÝ MANŽEL + a HODINOVÝ MANŽEL ++ je bez viazanosti.

Registračný poplatok pre službu HODINOVÝ MANŽEL + a HODINOVÝ MANŽEL ++ je 3 €
Deaktivačný poplatok pre službu HODINOVÝ MANŽEL + a HODINOVÝ MANŽEL ++ je 3 €

1
Hodinový manžel
Pondelok - Piatok od 10 do 16 hodiny.

Hodinový manžel vykonáva bežné činnosti, pracuje len cez týždeň v pracovnej dobe. Neopravuje vyhradené technicke zariadenia ako elektrika, plyn zdvýhacie a tlakové zariadenia. Hodinová sadzba je 25€ / hod. Doprava 1€ / km , príchod hodinového manžela do 3 hodín. Cez víkend a dni pracovného pokoja nepracuje!

Hodinový manžel +
365 dní v roku Pondelok - Piatok, 24 hodinová služba.

Hodinový manžel vykonáva bežné činnosti, pracuje len cez týždeň Po-Pia drží pre Vás 24 hodinovú pracovnú pohotovosť. Vždy ho máte na telefóne - bezplatná telefonická podpora. Vykonáva jednoduché práce aj na vyhradených technických zariadeniach - elektrika, vymení elektrickú zásuvku, elektrický vypínač a pod. Hodinová sadzba je zvýhodnená (-5€) na sumu 20€ / hod. Doprava 1€ / km , príchod hodinového manžela do jednej hodiny. Cez víkend a dni pracovného pokoja nepracuje!

Hodinový manžel ++
365 dní v roku NONSTOP, 24 hodinová služba.

Hodinový manžel vykonáva bežné činnosti a aj odborné činnosti ktoré si vyžadujú odbornú sposôbilosť osvedčenie, oprávnenie, licencia, pracuje NONSTOP drží pre Vás 24 hodinovú pracovnú pohotovosť. Vždy ho máte na telefóne - bezplatná telefonická podpora. Vykonáva práce na vyhradených technických zariadeniach opraví Vám elektriku nech už ide o čokoľvek. Hodinová sadzba je zvýhodnená (-5€) na sumu 20€ / hod. Doprava 1€ / km , príchod hodinového manžela je do jednej hodiny. Pracuje aj cez víkend a dni pracovného pokoja!

2
Hodinový manžel - aktuálna ponuka
Pripravili sme pre Vás nasledovné balíčky aby ste mali svojho hodinového manžela vždy po ruke.
templatemo price img
Hodinový manžel 25 / hod
 • Pondelok - Piatok
 • Okrem dní pracovného pokoja.
 • od 10 - 16
 • Príchod manžela do 3 hodín.
 • Hodinová sadzba 25 € / hod.
 • Cestovné náklady 1€ / km.
 • Práce okrem odborných prác.
templatemo price img
Hodinový manžel+ 5,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • 365 dní v roku PO-PIA, okrem DPP.
 • Príchod manžela do 1 hodiny
 • Hodinová sadzba 20 € / hod.
 • Cestovné náklady 1€ / km.
 • Bezplatná telefonická podpora.
templatemo price img
Hodinový manžel++ 8,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • 365 dní v roku + víkendy a sviatky.
 • Príchod manžela do 1 hodiny.
 • Hodinová sadzba 20€ / hod.
 • Cestovné náklady 1€ / km.
 • Odborné práce aj jednoduché VTZ.
3
templatemo work
NAŠE SLUŽBY
  Unieltech - Elektroinštalácie
  Hilfer - požičovňa náradia
  Hodinový manžel
  Internet services - vždy online!
  O NÁS
 • Sme stabilná lokálna firma zo Zvolena. Poskytujeme svojim klientom služby v oblasti elektroinštalácii, opravy, údržba, rekonštrukcia, revízie vyhradených technických zariadení elektrických. Spokojnosť naších zákazníkov je pre nás prvoradá a preto sme sa rozhodli poskytovať doplnkové služby ktorými chceme pokryť všetky Vaše potreby.

 • Poskytujeme službu HiLfeR - požičovňu profesionálneho akumulatorového náradia ako aj náradia 230V a ručného náradia lisovacie kliešte, kompletné brašne s profi náradím, rebríky, istiacu a zlaňovaciu techniku, ochranné pracovné pomôcky, rebríky, náradie pre výkopové práce, prístroje pre meranie fyzikálnych veličín - meracia technika združené revízne prístroje, termovízie a iné.

 • Poskytujeme počítačové služby servis PC, notebook, mobilné zariadena hardware, software. Správa sieti LAN subnet, servisné služby prístupu na internet v prípade výpadku internetu riešime opravy priamo u Vás doma a preto zabezpečujeme stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť.

 • Prevádzkujeme službu hodinový manžel kde Vám poskytujeme komplexné práce v domácnosti alebo v prevádzke, vždy sme tu pre Vás keď to budete najviac potrebovať!

 • Pre nadšencov hudobných nástrojov poskytujeme výuku hry na gitare TeeDeePoWereD, kde Vám pomôžeme zvládnuť ťažké začiatky pri hraní na tento úžasný hudobný nástroj, poskytujeme aj zapožičanie gitary počas výučby. Poskytujeme možnosť výučovania priamo u Vás doma.


  OSVEDČENIA, LICENCIE, KVALIFIKÁCIA, CERTIFIKÁTY

  Firma Unieltech vznikla v Auguste roku 2010. Vlastníme osvedčenia a oprávnenia k podnikateľskej činnosti podla §47 ods.2 v spojení s §66b zákona č.455/1991 Zb. Hlavnou činnosťou firmy Unieltech je poskytovanie služieb v oblasti elektrotechniky. Zameriavame sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie malého až stredného charakteru. Pre poskytovanie serióznych a kvalitných služieb, disponujeme následnými osvedčeniami a oprávneniami: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§21 vyhlášky 718/2002 Z.z Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§16 zákona NRSR 124/2006 Z.z – §22 Samostatný elektrotechnik. Certifikát IES-certifikačný stupeň E/SK/B/I/bbb/27518b. Certifikát Plena Voice Alarm System (Projektovanie,návrh,inštalácia,servis). Oprávnenie kontroly EPS BOSCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Oprávnenie inštalácie a opravy EPS BOCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Osvedčenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa §9 pism a) vyhl.č 374/1990. Licencia na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z vydané v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z §23– Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu. Osvedčenie vydané podľa §7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z o nelegálnej práci a nelegalnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ynení neskorších predpisov a §14 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacimi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na §16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. na činnosť:RT - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§24) v rozsahu: E2A - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. • OBCHODNÉ PODMIENKY SLUŽBY HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++

 • I. Identifikačné údaje poskytovateľa:
  Tomáš Hochštein Unieltech Prachatická 9320/1A,96001 Zvolen, ičo: 45672334, dič: 1079060444, 0944 259 159, unieltech@gmail.com, www.unieltech.sk, Obvodný úrad Zvolen Číslo živnostenského registra: 670-20064
 • II. Rozsah ponúkaných služieb:
  Predmetom poskytovanej služby je HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++ , ide o službu kde prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech za odplatu zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre výkon pracovných činnosti v domácnosti, jednoduchých remeselných prác a práce na vyhradených technických zariadeniach elektrických resp. Elektroinštalácie.
 • III. HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++ , vykonávanie činnosti , práva a povinnosti: Prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre vykonávanie činnosti v domácnosti, jednoduchých remeselných prác a práce na vyhradených technických zariadeniach elektrických resp. Elektroinštalácie. Zákazník si hodinového manžela objednáva na telefónom čísle 0944259159 kde uvedie adresu a činnosti ktoré sa budú vykonávať. Po vykonaní pracovných činnosti, zákazník potvrdí svojim podpisom montážny denník na základe ktorého bude vystavená faktúra.
 • IV. Cena služby HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++
  Registračný poplatok služby HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++ je 3 €, Deaktivačný poplatok služby HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++ je 3 €. Cena služby HODINOVÝ MANŽEL+ je 5,00 € / mesačne. Cena služby HODINOVÝ MANŽEL++ je 8,00 € / mesačne. Hodinová sadzba pracovníka je 20€ / hod. Cena cestovných nákladov je 1,00 € / km, Podružný spotrebný materiál je poskytovaný v paušálnej sume 5 € (sádra, izolačná páska, brúsne papiere, popisky, hmoždinky, vruty a pod.), Materiál použitý na opravu tj. výmenené vadné zariadenia (ističe, zasuvky, stykače, vypínače, svorky a pod.) bude uvedený do monážneho denníka a fakturovaný v skutočnom množstve.
 • V. Reklamácia, záruka,viazanosť, záverečné ustanovenia:
  Prevádzkovateľ služby poskytuje zákaznikovi na vykonané činnosti záruku 180 dní odo dňa vykonania pracovnej činnosti. Pri nedodržaní podmienok zo strany prevádzkovatela ako sú omeškanie príchodu pracovníka je zákaznik oprávnený službu reklamovať a za príslušné obdobie tj. kalendárny mesiac v ktorom prevádzkovateľ nedodržal podmienky služby mu bude vrátený mesačný poplatok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať pracovné činnosti v prípade že zákazník nemá uhradenú platbu za príslušné obdobie alebo ak neodborne zasahoval do VTZ elektrického. V pripade ak opravu vykonávajúci pracovník zistí neodborný zásah do vyhradeného technického zariadenia elektrického, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať cenu opravy podľa aktuánych cenníkov prevádzkovateľa a nie podľa zvýhodnených cien služby HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++. Služba HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++ je poskytovaná bez viazanosti! Prevádzkovateľ a zákazník môžu kedykoľvek poskytovanie ako aj odoberanie služby HODINOVÝ MANŽEL+ a HODINOVÝ MANŽEL++ ukončiť bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny zmluvných podmienok o čom je povinný zákazníka neodkladne informovať. Zákazník je oboznámený o elekronickej komunikácii formou emailu a telefonného čísla uvedeného v registrácii. Poskytnuté informácie ako sú meno, adresa, telefonné číslo a e-mail prevádzkovatel využíva len na identifikáciu zákazníka a komunikáciu! V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám!
4