templatemo header
templatemo header
facebook
instagram
24 hodín denne
V prípade poruchy elektroinštalácie volajte:
Revízny technik VTZe: 0944 259 159
Poruchový výjazd od 80 - 180 Eur.OBJEDNÁVKA PORUCHOVEJ SLUŽBY ONE+
BYT, DOM:

Pomocou SMS na číslo 0944259159 v tvare MENO, ADRESA, MOBIL, E-MAIL, (TYP služby: ONE+ Byt, ONE+ Dom) na Váš e-mail príde faktúra, služba bude aktívna odo dňa úhrady.

Pomocou e-mailu na unieltech@gmail.com v tvare MENO, ADRESA, MOBIL, E-MAIL, (TYP služby: ONE+ Byt, ONE+ Dom) na Váš e-mail príde faktúra, služba bude aktívna odo dňa úhrady.OBJEDNÁVKA PORUCHOVEJ SLUŽBY ONE+
BYTOVÝ DOM:

Pomocou SMS na číslo 0944259159 alebo e-mail na unieltech@gmail.com v tvare MENO, ADRESA, MOBIL, E-MAIL, (TYP služby: ONE+ Bytový dom, počet bytov v bytovom dome) na Váš e-mail príde faktúra, služba bude aktívna odo dňa úhrady.

Klienti ktorí majú uhradený poplatok PORUCHOVEJ SLUŽBY ONE+ 5 € / mesačne, majú opravy elektroinštalácie revíznym technikom v sume 5 € / hod, doprava revízneho technika a materiálu 5 € / km, telefonická podpora 24h / denne.
Počet poruchových výjazdov počas aktívnej služby ONE+ nie je obmedzený.

PORUCHOVÁ SLUŽBA ONE+ je bez viazanosti. Príchod revízneho technika je do 1 hodiny od nahlásenia poruchy.

Registračný poplatok pre PORUCHOVU SLUŽBU ONE+ je 3 €
Deaktivačný poplatok pre PORUCHOVU SLUŽBU ONE+ je 3 €

1
Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov.
Metrel - EurotestXD MI3155 EU

Revízie VTZ, vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov smie vykonávať len kvalifikovaná osoba tzv. Elektrotechnik špecialista podľa §24 - revízny technik. Pri práci používame najlepšie a najdrahšie revízne prístroje, ktoré v rukách našich odborníkov predstavujú to najlepšie, čo si môžete dovoliť. Dôrazne dbáme na to, aby naši revízni technici mali platné všetky náležitosti - aktualizačné odborné prípravy, lekárske prehliadky, kalibrácie prístrojov, dokladovanie prístupu k aktuálnym STN normám. V opačnom prípade sú realizované revízne správy neplatné.

Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov.
Metrel - DeltaGT MI3309 BT

Na elektrické náradie alebo spotrebič sa udeľuje záruka 2 roky, čím výrobca počas tejto doby garantuje bezpečnosť výrobku. Takéto spotrebiče prevažne vydržia omnoho dlhšie, avšak už bez garancie funkčnosti a bezpečnosti výrobku. Preto je nutné robiť pravidelné revízie týchto spotrebičov, čím sa vylúči riziko úrazu elektrickým prúdom.

Kontrola a údržba elektroinštalácie.
Kontrola, údržba, opravy a rekonštrukcia elektroinštalácie.

Elektroinštalácia ako celok si pre svoje bezporuchové a bezpečné fungovanie vyžaduje servis resp. údržbu elektroinštalácie, ktorú smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník - Elektrotechnik. Vykonávanie takejto údržby odporúčame každé dva roky. Srdcom tejto elektroinštalácie je elektrický rozvádzač, v ktorom sú umiestnené ochranné prvky - ističe, poistky, prúdové chrániče, ktoré Vám zaručujú bezpečnosť za predpokladu, že sa táto údržba vykonáva pravideľne. V prípade, že ste údržbu nevykonávali už dlhšiu dobu, môže to mať vplyv na funkčnosť a bezpečnosť celéj elektroinštalácie. Nastane poruchový stav, pri ktorom sa Vám poškodí elektrický spotrebič, hlavne elektronika: počítač, televízor… Stretli sme sa aj s poruchami, pri ktorých sa dostala elektrika na plech od práčky, dvere od chladničky a pod. Neváhajte a nechajte si spraviť údržbu tohto zariadenia našimi odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

2
PORUCHOVÁ SLUŽBA ONE+
Ponúkame Vám riešenie v prípade náhlych porúch elektroinštalácie. Podľa rozsahu sú na výber tri balíčky ONE+
templatemo price img
ONE+ Byt 5,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • Poruchová služba 24h denne.
 • Hodinová sadzba elektrikára je 5€ / hod.
 • Príchod technika do 1 hodiny.
 • Cestovné náklady 1€ / km
 • Bezplatná telefonická podpora.
templatemo price img
ONE+ Dom 5,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • Poruchová služba 24h denne.
 • Hodinová sadzba elektrikára je 5€ / hod.
 • Príchod technika do 1 hodiny.
 • Cestovné náklady 1€ / km
 • Bezplatná telefonická podpora.
templatemo price img
ONE+ Bytový dom 5,00 / Byt
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • Poruchová služba 24h denne.
 • Hodinová sadzba elektrikára je 5€ / hod.
 • Príchod technika do 1 hodiny.
 • Cestovné náklady 1€ / km
 • Bezplatná telefonická podpora.
3
templatemo work
NAŠE SLUŽBY
  Unieltech - Elektroinštalácie
  Hilfer - požičovňa náradia
  Hodinový manžel
  Internet services - vždy online!


Pracovníci firmy unieltech elektroinštalácie sú elektrotechnici s mnohoročnými skúsenosťami, poctivo vybraná elita v obore.

 • Opravy elektroinštalácie, promptné identifikovanie skutočnej závady a jej odstránenie.
 • Údržba elektroinštalácie, úplna kontrola elektroinštalácie súpis závad a ich následné odstránenie od 150 Eur.
 • Kontrola elektroinštalácie - základna kontrola elektroinštalácie - 50 Eur.
 • Projektovanie (elektroinštalácie) VTZ elektrických - projekt prípojky rodinného domu, projekt rodinného domu, bytu, chaty, prevádzky.
 • Montáž (elektroinštalácie) VTZ elektrických - elektrické prípojky, bleskozvody, byty, domy, výrobné haly a prevádzky.
 • Návrh a montáž bleskozvodov a ich revízie.
 • Revízie elektroinštalácie - VTZ elektrických.
 • Revízie elektrického ručného náradia a spotrebičov.
 • Havarijná služba a opravy.
 • Audio a video telefóny - systémy otvárania dverí - domové vrátniky a telefóny - montáž, návrh, opravy a servis.
 • Návrh a montáž kamerových systémov CCTV, IP a servis.
 • Návrh a montáž elektronických zabezpečovacích systémov EZS, ALARMY.
 • Navrh a montáž štrukturovanej kabeláže PC siete LAN, televízne rozvody satelitné systémy a montáž rádio releových spojov.
 • Oprava a servis počítačov, notebookov a telefónov software a hardware.
 • Servis porúch internetového pripojenia, sieti LAN, wifi routre a konfigurácie nastavovanie zabezpečena.


 • O NÁS
 • Sme stabilná lokálna firma zo Zvolena. Poskytujeme svojim klientom služby v oblasti elektroinštalácii, opravy, údržba, rekonštrukcia, revízie vyhradených technických zariadení elektrických. Spokojnosť naších zákazníkov je pre nás prvoradá a preto sme sa rozhodli poskytovať doplnkové služby ktorými chceme pokryť všetky Vaše potreby.

 • Poskytujeme službu HiLfeR - požičovňu profesionálneho akumulatorového náradia ako aj náradia 230V a ručného náradia lisovacie kliešte, kompletné brašne s profi náradím, rebríky, istiacu a zlaňovaciu techniku, ochranné pracovné pomôcky, rebríky, náradie pre výkopové práce, prístroje pre meranie fyzikálnych veličín - meracia technika združené revízne prístroje, termovízie a iné.

 • Poskytujeme počítačové služby servis PC, notebook, mobilné zariadena hardware, software. Správa sieti LAN subnet, servisné služby prístupu na internet v prípade výpadku internetu riešime opravy priamo u Vás doma a preto zabezpečujeme stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť.

 • Prevádzkujeme službu hodinový manžel kde Vám poskytujeme komplexné práce v domácnosti alebo v prevádzke, vždy sme tu pre Vás keď to budete najviac potrebovať!

 • Pre nadšencov hudobných nástrojov poskytujeme výuku hry na gitare TeeDeePoWereD, kde Vám pomôžeme zvládnuť ťažké začiatky pri hraní na tento úžasný hudobný nástroj, poskytujeme aj zapožičanie gitary počas výučby. Poskytujeme možnosť výučovania priamo u Vás doma.


  OSVEDČENIA, LICENCIE, KVALIFIKÁCIA, CERTIFIKÁTY

  Firma Unieltech vznikla v Auguste roku 2010. Vlastníme osvedčenia a oprávnenia k podnikateľskej činnosti podla §47 ods.2 v spojení s §66b zákona č.455/1991 Zb. Hlavnou činnosťou firmy Unieltech je poskytovanie služieb v oblasti elektrotechniky. Zameriavame sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie malého až stredného charakteru. Pre poskytovanie serióznych a kvalitných služieb, disponujeme následnými osvedčeniami a oprávneniami: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§21 vyhlášky 718/2002 Z.z Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§16 zákona NRSR 124/2006 Z.z – §22 Samostatný elektrotechnik. Certifikát IES-certifikačný stupeň E/SK/B/I/bbb/27518b. Certifikát Plena Voice Alarm System (Projektovanie,návrh,inštalácia,servis). Oprávnenie kontroly EPS BOSCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Oprávnenie inštalácie a opravy EPS BOCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Osvedčenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa §9 pism a) vyhl.č 374/1990. Licencia na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z vydané v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z §23– Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu. Osvedčenie vydané podľa §7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z o nelegálnej práci a nelegalnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ynení neskorších predpisov a §14 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacimi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na §16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. na činnosť:RT - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§24) v rozsahu: E2A - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. • OBCHODNÉ PODMIENKY PORUCHOVEJ SLUŽBY ONE+

 • I. Identifikačné údaje poskytovateľa:
  Tomáš Hochštein Unieltech Prachatická 9320/1A,96001 Zvolen, ičo: 45672334, dič: 1079060444, 0944 259 159, unieltech@gmail.com, www.unieltech.sk, Obvodný úrad Zvolen Číslo živnostenského registra: 670-20064.
 • II. Rozsah ponúkaných služieb:
  Predmetom poskytovanej služby je PORUCHOVÁ SLUŽBA ONE+ , ide o službu kde prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech za odplatu zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre riešenie náhlych poruchových stavov vyhradených technických zariadení elektrických resp. elektroinštalácie.
 • III. Poruchová služba ONE+, vykonávanie opravy, práva a povinnosti: Prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre riešenie opráv náhlych porúch vyhradených technických zariadení elektrických, ktoré vzniknú bez cudzieho zavinenia registrovanému klientovi s riadne uhradným poplatkom za službu na registrovanej adrese VTZ. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po nahlásení poruchového stavu vyhradenného technického zariadenia elektrického vykonať poruchový výjazd a následnú opravu VTZ elektrického. Prevádzkovateľ je povinný si pri oprave elektrického zariadenia počínať tak aby na predmetnom zariadení nedochádzalo ku škodám a nebolo ohrozené zdravie osôb! Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bozp, a opravy vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a na základe primeraných poznatkov o VTZ elektrických. Zákazník resp. užívateľ elektroinštalácie je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizovaných opravách elektrického zariadenia a dodržiavať bezpečnostné pokyny a nariadenia pracovníka vykonavajúceho opravu a sprístupniť pracovníkovi všetky časti elektroinštalácie potrebné pre vykonávanie kontroly, meraní fyzikálnych veličín, a iných potrebných úkonov potrebných pre opravu elektrického zariadenia. Pokiaľ táto súčinnosť nebude poskytnutá prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za opravu a vyhradzuje si právo takúto opravu odmietnuť. Po vykonaní opravy elektrického zariadenia pracovník so zákazníkom vypíše montážny denník v ktorom uvedie priebeh opravy vyhradeného technického zariadenia elektrického ako aj použitý materiál, cestovné náklady, a počet hodín resp. čas poruchového vyjazdu. Zákazník potvrdí svojim podpisom montážny denník na základe ktorého bude vystavená faktúra.
 • IV. Cena poruchovej služby ONE+
  Registračný poplatok služby ONE+ je 3 €, Deaktivačný poplatok služby ONE+ je 3 €. Cena poruchovej služby ONE+ je 5,00 € / mesačne. Hodinová sadzba pracovníka je 5,00 € / hod. Cena cestovných nákladov je 1,00 € / km, Podružný spotrebný materiál je poskytovaný v paušálnej sume 5 € (sádra, izolačná páska, brúsne papiere, popisky, hmoždinky, vruty a pod.), Materiál použitý na opravu tj. výmenené vadné zariadenia (ističe, zasuvky, stykače, vypínače, svorky a pod.) bude uvedený do montážneho denníka a fakturovaný v skutočnom množstve. Počet porúch elektroinštalácie ktoré môže zákaznik využiť nie je obmedzený!
 • V. Reklamácia, záruka, viazanosť, záverečné ustanovenia:
  Prevádzkovateľ služby poskytuje zákazníkovi na vykonané opravy záruku 180 dní odo dňa vykonania opravy. Pri nedodržaní podmienok zo strany prevádzkovateľa ako sú omeškanie príchodu pracovníka je zákaznik oprávnený službu reklamovať a za príslušné obdobie tj. kalendárny mesiac v ktorom prevádzkovateľ nedodržal podmienky služby mu bude vrátený mesačný poplatok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať poruchový výjazd v prípade že zákazník nemá uhradenú platbu za príslušné obdobie alebo ak neodborne zasahoval do VTZ elektrického. V pripade ak opravu vykonávajúci pracovník zistí neodborný zásah do vyhradeného technického zariadenia elektrického si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účtovať cenu opravy podľa aktuánych cenníkov prevádzkovateľa a nie podľa zvýhodnených cien služby ONE+. Poruchová služba ONE+ je poskytovaná bez viazanosti! Prevádzkovateľ a zákazník môžu kedykoľvek poskytovanie ako aj odoberanie služby ONE+ ukončiť bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny zmluvných podmienok o čom je povinný zákazníka neodkladne informovať. Zákazník je oboznámený o elekronickej komunikácii formou emailu a telefonného čísla uvedeného v registrácii. Poskytnuté informácie ako sú meno, adresa, telefonné číslo a e-mail prevádzkovatel využíva len na identifikáciu zákazníka a komunikáciu! V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám!
4