templatemo header
templatemo header
facebook
instagram
Nejde internet ?
Žiadny problém!
Volajte: 0944 259 159
Pripravili sme pre Vás tri servisné balíčky, Vaše pripojenie do internetu obnovíme nech ste kdekoľvek!OBJEDNÁVKA INTERNET SERVICES - balíčky
ALFA, BETA, GAMA :

Pomocou SMS na číslo 0944259159 v tvare MENO, ADRESA, MOBIL, E-MAIL,(TYP služby: ALFA, BETA, GAMA) na Váš e-mail príde faktúra, služba bude aktívna odo dňa úhrady

Pomocou e-mailu na unieltech@gmail.com v tvare MENO, ADRESA, MOBIL, E-MAIL, (TYP služby: ALFA, BETA, GAMA) na Váš e-mail príde faktúra, služba bude aktívna odo dňa úhradyOBJEDNÁVKA SLUŽBY INTERNET SERVICES -
kancelária, prevádzka, škola, firma.

Pomocou SMS na číslo 0944259159 alebo e-mail na unieltech@gmail.com v tvare MENO, ADRESA, MOBIL, E-MAIL,(TYP služby: ALFA, BETA, GAMA, počet uživateľských zariadení) na Váš e-mail príde faktúra, služba bude aktívna odo dňa úhrady

Pre klientov ktorí majú uhradený polpatok za službu INTERNET SERVICES poskytujeme 24 hodinovú telefonickú podporu!
Počet servisných výjazdov počas aktívnej služby INTERNET SERVICES, nie je obmedzený.

Služba INTERNET SERVICES je bez viazanosti! Príchod servisného technika je do 1 hodiny od nahlásenia výpadku internetového pripojenia.

Registračný poplatok pre služby INTERNET SERVICES - (ALFA, BETA, GAMA) je 3 €
Deaktivačný poplatok pre služby INTERNET SERVICES - (ALFA, BETA, GAMA) je 3 €

1
INTERNET SERVICES
balíček ALFA

V balíčku ALFA máte k dispozícii 24 hodinovú telefonickú podporu IT špecialistu, ktorý Vám pomôže pri riešení výpadku internetu. Pomôže Vám s nastavením zariadení a konfiguráciou sieťových smerovačov. V prípade že si situácia vyžaduje servisný zásah, výjazd je spoplatnaný 25€ / hod , cestovné náklady 1€ / km. Servisný technik nevykonáva výmenu kabeláže ani žiadne inštalačné práce, ani výmenu vadných zariadení. Servisný výjazd nie je garantovaný, určíme Vám najskorší voľný termín.

INTERNET SERVICES
balíček BETA

V balíčku BETA máte k dispozícii okrem 24 hodinovej telefonickej podpory aj IT špecialistu ktorý Vám pomôže pri riešení výpadku internetu. Technik rieši konfiguráciu sieťových smerovačov, kontrolu stavu a nastavení smart zariadení, smartphone ako aj počítača alebo notebooku a TV. V prípade nutného výjazdu máte zvýhodnenú hodinovu sadzbu na 20€ / hod, cestovné náklady 1€ / km. Servisný technik rieši jednoduché poruchy koncoviek nové RJ45 a drobné opravy.

INTERNET SERVICES
balíček GAMA

V plnom servisnom balíčku GAMA máte k dispozícii všetky komplexné služby pre riešenie pripojenia do siete internet. Máte k dispozícii 24 hodinovú poruchovú linku, servisný technik rieši nastavenia, konfiguráciu sieťových smerovačov ako aj všetkých dostupných IP zariadení pristupujúcich do siete Internet. Servisný technik rieši výmenu konektorov, kabeláže, výmena wifi routra, ako aj opravu napájania sieťových komponentov. V cene máte aj elektrikára ktorý Vám opraví nefunkčne zásuvky, ktoré napájaju sieťove zariadenia.

2
INTERNET SERVICES
Ponúkame Vám riešenie v prípade náhleho výpadku internetového pripojenia. Podľa rozsahu servisných služieb Vám ponúkame tri balíčky ALFA, BETA, GAMA.
templatemo price img
ALFA 3,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • Poruchová linka Po-Pia od 10 - 16 hod.
 • Hodinová sadzba technika 25€ / hod.
 • Príchod technika do 1 hodiny.
 • Cestovné náklady 1€ / km
 • Bezplatná telefonická podpora.
templatemo price img
BETA 6,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • Poruchová linka 24h denne.
 • Hodinová sadzba technika je 20€ / hod.
 • Príchod technika do 1 hodiny.
 • Cestovné náklady 1€ / km
 • Bezplatná telefonická podpora.
templatemo price img
GAMA 9,00 / mesačne
 • Bez viazanosti.
 • Registračný poplatok 3€
 • Poruchová linka 24h denne.
 • Hodinová sadzba technika je 15€ / hod.
 • Príchod technika do 1 hodiny.
 • Cestovné náklady 1€ / km
 • Bezplatná telefonická podpora.
3
templatemo work
NAŠE SLUŽBY
  Unieltech - Elektroinštalácie
  Hilfer - požičovňa náradia
  Hodinový manžel
  Internet services - vždy online!


O NÁS
 • Sme stabilná lokálna firma zo Zvolena. Poskytujeme svojim klientom služby v oblasti elektroinštalácii, opravy, údržba, rekonštrukcia, revízie vyhradených technických zariadení elektrických. Spokojnosť naších zákazníkov je pre nás prvoradá a preto sme sa rozhodli poskytovať doplnkové služby ktorými chceme pokryť všetky Vaše potreby.

 • Poskytujeme službu HiLfeR - požičovňu profesionálneho akumulatorového náradia ako aj náradia 230V a ručného náradia lisovacie kliešte, kompletné brašne s profi náradím, rebríky, istiacu a zlaňovaciu techniku, ochranné pracovné pomôcky, rebríky, náradie pre výkopové práce, prístroje pre meranie fyzikálnych veličín - meracia technika združené revízne prístroje, termovízie a iné.

 • Poskytujeme počítačové služby servis PC, notebook, mobilné zariadena hardware, software. Správa sieti LAN subnet, servisné služby prístupu na internet v prípade výpadku internetu riešime opravy priamo u Vás doma a preto zabezpečujeme stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť.

 • Prevádzkujeme službu hodinový manžel kde Vám poskytujeme komplexné práce v domácnosti alebo v prevádzke, vždy sme tu pre Vás keď to budete najviac potrebovať!

 • Pre nadšencov hudobných nástrojov poskytujeme výuku hry na gitare TeeDeePoWereD, kde Vám pomôžeme zvládnuť ťažké začiatky pri hraní na tento úžasný hudobný nástroj, poskytujeme aj zapožičanie gitary počas výučby. Poskytujeme možnosť výučovania priamo u Vás doma.


  • OSVEDČENIA, LICENCIE, KVALIFIKÁCIA, CERTIFIKÁTY

   Firma Unieltech vznikla v Auguste roku 2010. Vlastníme osvedčenia a oprávnenia k podnikateľskej činnosti podla §47 ods.2 v spojení s §66b zákona č.455/1991 Zb. Hlavnou činnosťou firmy Unieltech je poskytovanie služieb v oblasti elektrotechniky. Zameriavame sa na silnoprúdové a slaboprúdové elektroinštalácie malého až stredného charakteru. Pre poskytovanie serióznych a kvalitných služieb, disponujeme následnými osvedčeniami a oprávneniami: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§21 vyhlášky 718/2002 Z.z Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov-§16 zákona NRSR 124/2006 Z.z – §22 Samostatný elektrotechnik. Certifikát IES-certifikačný stupeň E/SK/B/I/bbb/27518b. Certifikát Plena Voice Alarm System (Projektovanie,návrh,inštalácia,servis). Oprávnenie kontroly EPS BOSCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Oprávnenie inštalácie a opravy EPS BOCH podľa §11 z.č 314/2001 a §35 vyhl.č. 121/2002. Osvedčenie na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa §9 pism a) vyhl.č 374/1990. Licencia na prevádzkovanie technickej služby projektovanie, montáž, údržba, revízie a oprava zabezpečovacích systémov a poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z.z vydané v zmysle §16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z §23– Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu. Osvedčenie vydané podľa §7 ods. 3 písm. d) prvý bod zákona č. 125/2006 Z.z o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z o nelegálnej práci a nelegalnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ynení neskorších predpisov a §14 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacimi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nadväznosti na §16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. na činnosť:RT - Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§24) v rozsahu: E2A - technické zariadenia elektrické s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.  • OBCHODNÉ PODMIENKY SLUŽBY INTERNET SERVICES ALFA, BETA, GAMA.

  • I. Identifikačné údaje poskytovateľa:
   Tomáš Hochštein Unieltech Prachatická 9320/1A,96001 Zvolen, ičo: 45672334, dič: 1079060444, 0944 259 159, unieltech@gmail.com, www.unieltech.sk, Obvodný úrad Zvolen Číslo živnostenského registra: 670-20064
  • II. Rozsah ponúkaných služieb:
   Predmetom poskytovanej služby je SLUŽBA INTERNET SERVICES , ide o službu kde prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech za odplatu zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre riešenie náhlych poruchových stavov pripojenia do siete internet a vyhradených technických zariadení elektrických resp. Elektroinštalácie.
  • III. Služba INTERNET SERVICES , vykonávanie opravy , práva a povinnosti: Prevádzkovateľ Tomáš Hochštein Unieltech zabezpečuje stálu 24 hodinovú pracovnú pohotovosť pre riešenie opráv náhlych porúch pripojenia do siete internet a vyhradených technických zariadení elektrických ktoré vzniknú bez cudzieho zavinenia registrovanému klientovi s riadne uhradním poplatkom za službu na registrovanej adrese VTZ. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po nahlásení poruchového stavu vyhradenného technického zariadenia elektrického vykonať servisný výjazd a následnú opravu VTZ elektrického alebo sieťových komponentov resp. opraviť internetové pripojenie. Prevádzkovateľ je povinný si pri oprave elektrického zariadenia počínať tak aby na predmetnom zariadení nedochádzalo ku škodám a nebolo ohrozené zdravie osôb! Prevadzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bozp, a opravy vykonávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a na základe primeraných poznatkov o VTZ elektrických. Zákazník resp. uživateľ elektroinštalácie je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizovaných opravách elektrického zariadenia a dodržiavať bezpečnostné pokyny a nariadenia pracovníka vykonávajuceho opravu a sprístupniť pracovníkovi všetky časti elektroinštalácie potrebné pre vykonávanie kontroly, meraní fyzikálnych veličín, a iných potrebných úkonov potrebných pre opravu elektrického zariadenia alebo sieťového komponentu. Pokiaľ táto súčinnosť nebude poskytnutá prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za opravu a vyhradzuje si právo takúto opravu odmietnuť. Po vykonaní opravy elektrického zariadenia resp. LAN siete, pracovník so zákazníkom vypíše montážny denník v ktorom uvedie priebeh opravy vyhradeného technického zariadenia elektrického ako aj použitý materiál, cestovné náklady, a počet hodín resp. čas poruchového vyjazdu. Zákazník potvrdí svojim podpisom montážny denník na základe ktorého bude vystavená faktúra.
  • IV. Cena služby INTERNET SERVICES ALFA, BETA, GAMA.
   Registračný poplatok služby INTERNET SERVICES ALFA, BETA, GAMA je 3 €, Deaktivačný poplatok služby INTERNET SERVICES ALFA, BETA, GAMA je 3 €. Cena poruchovej služby INTERNET SERVICES ALFA, je 3,00 € / mesačne. Hodinová sadzba pracovníka je 25,00 € / hod. Cena cestovných nákladov je 1,00 € / km. Cena poruchovej služby INTERNET SERVICES BETA, je 6,00 € / mesačne. Hodinová sadzba pracovníka je 20 € / hod. Cena cestovných nákladov je 1,00 € / km. Cena poruchovej služby INTERNET SERVICES ALFA, je 9,00 € / mesačne. Hodinová sadzba pracovníka je 15 € / hod. Cena cestovných nákladov je 1,00 € / km. Podružný spotrebný materiál je poskytovaný v paušálnej sume 5 € (sádra, izolačná páska, brúsne papiere, popisky, hmoždinky, vruty a pod.), Materiál použitý na opravu tj. výmenené vadné zariadenia (ističe, zasuvky, stykače, vypínače, svorky a pod.) wifi router, koncovky a konektory ako aj napájacie zdroje budú uvedené do monážneho denníka a materiál bude fakturovaný v skutočnom množstve. Počet porúch elektroinštalácie resp. pripojenia do siete internet ktoré môže zákaznik využiť nie je obmedzený!
  • V. Reklamácia, záruka,viazanosť, záverečné ustanovenia:
   Prevádzkovateľ služby poskytuje zákaznikovi na vykonané opravy záruku 90 dní odo dňa vykonania opravy. Pri nedodržaní podmienok zo strany prevádzkovatela ako sú omeškanie príchodu pracovníka je zákaznik oprávnení službu reklamovať a za príslušné obdobie tj. kalendárny mesiac v ktorom prevádzkovatel nedodržal podmienky služby mu bude vrátený mesačný poplatok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať poruchový výjazd v prípade že zákazník nemá uhradenú platbu za príslušné obdobie alebo ak neodborne zasahoval do VTZ elektrického alebo sieťových komponentov. V pripade ak opravu vykonávajúci pracovník zistí neodborný zásah do vyhradeného technického zariadenia elektrického alebo sieťových zariadení si prevádzkovateľ vyhradzuje právo účtovať cenu opravy podľa aktuánych cenníkov prevádzkovateľa a nie podľa zvýhodnených cien služby INTERNET SERVICES. Poruchová služba INTERNET SERVICES ALFA, BETA, GAMA je poskytovaná bez viazanosti! Prevádzkovateľ a zákazník môžu kedykoľvek poskytovanie ako aj odoberanie služby ukončiť bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny zmluvných podmienok o čom je povinný zákazníka neodkladne informovať. Zákazník je oboznámený o elekronickej komunikácii formou e-mailu a telefonného čísla uvedeného v registrácii. Poskytnuté informácie ako sú meno, adresa, telefonné číslo a e-mail prevádzkovateľ využíva len na identifikáciu zákazníka a komunikáciu! V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretím stranám!
  4